Kees Rose

Kees heeft jaren gewerkt bij ING en is sinds kort gepensioneerd. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen. Inmiddels zijn alle drie afgestudeerd. Kees is jarenlang bestuurslid geweest van Stichting Sherpa en haar rechtsvoorgangers.