Aanvraag

Aanvraag

Iedereen die client van Sherpa is en met een wens of behoefte zit waarin hij of zij (financieel) niet zelf kan voorzien, kan een aanvraag (voor zich laten) indienen bij de Stichting Vrienden van Sherpa.

– Alle digitale aanvragen worden conform de privacy wetgeving en de AVG verstuurd en behandeld.
– De aanvragen worden na ontvangst zo spoedig mogelijk behandeld.
Let op! Graag extra aandacht voor het correcte IBAN-nummer en tennaamstelling van de rekening.

Wijziging aanvraagprocedure vanaf januari 2019

Aanvragen voor duurdere artikelen, bijvoorbeeld een duofiets, waterbed, snoezelkar etc. kunnen twee keer per jaar worden ingediend. Voor 2019 kan dat in de maanden maart en september.
Gedurende deze maanden kunnen de aanvragen via het bekende digitale aanvraagformulier worden ingediend. Deze aanvragen moeten voorzien worden van een uitgebreide onderbouwing en offerte/begroting. De offerte kan worden verstuurd naar info@vriendenvansherpa.nl o.v.v. de aanvraag.

Binnen enkele weken na afloop van de inschrijftermijn komt het bestuur bijeen en zullen de aanvragen besproken worden waarna deze worden teruggekoppeld naar de aanvragers.

In de maanden januari, februari april t/m augustus en oktober tot en met december worden geen grote/duurdere aanvragen in behandeling genomen.

De kleinere aanvragen, denk aan bijv. een nieuwe bril, gordijnen, tweedehands kinderfiets, verf, uitje voor kamp etc. kunnen het gehele jaar ingediend worden.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.Ik doe een aanvraag voor