Aanvraag

Aanvraag

Iedereen die client van Sherpa is en met een wens of behoefte zit waarin hij of zij (financieel) niet zelf kan voorzien, kan een aanvraag (voor zich laten) indienen bij de Stichting Vrienden van Sherpa.

– Alle digitale aanvragen worden conform de privacy wetgeving en de AVG verstuurd en behandeld.
– De aanvragen worden na ontvangst zo spoedig mogelijk behandeld.
Let op! Graag extra aandacht voor het correcte IBAN-nummer en tennaamstelling van de rekening.

De Stichting Vrienden van Sherpa maakt onderscheid tussen kleine aanvragen (< 2.000 euro) en grote aanvragen (> 2.000 euro). Voor beide soorten aanvragen wordt een jaarlijks budget vastgesteld.

De aanvragen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier op de website (zie hieronder). De grote aanvragen (vanaf 2.000 euro) moeten voorzien worden van een uitgebreide onderbouwing en offerte/begroting. De offerte kan worden verstuurd naar info@vriendenvansherpa.nl o.v.v. de aanvraag.

Bestuur neemt gedurende het gehele jaar aanvragen in behandeling. Vaak worden de grotere aanvragen tijdens de bestuursvergaderingen besproken en daardoor kan het wat langer duren voordat de aanvrager bericht krijgt.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.Ik doe een aanvraag voor