Contact

Contact

Wij zijn telefonisch te bereiken op 06 – 50 61 76 01.

Voor algemene zaken kunt u e-mailen naar info@vriendenvansherpa.nl, of gebruik het onderstaande formulier.

Voor aanvragen verwijzen wij u naar de aanvraag pagina.

Postadres:
Vrienden van Sherpa
p/a Schepenen 78
1412 DH Naarden

KvK 411.92.575
RSIN 8075.98.331

NL33 INGB 0697 8149 04
t.n.v. Stichting Vrienden van Sherpa

Voor aanvragen verwijzen wij u naar de aanvraag pagina.