Annemarie Nes

Annemarie Nes-Mulder trad in 2012 toe tot het bestuur van de Stichting Vrienden van Sherpa als opvolgster van Mw. Corrie Kamermans. Vanaf 2002 tot en met maart 2017 was zij betrokken bij de medezeggenschap van Sherpa en daarbij lid van het dagelijks bestuur van de Centrale Vertegenwoordigersraad van Sherpa. Sinds 1 mei 2020 is zij (weer) toegetreden tot de centrale medezeggenschapsraad verwanten van Sherpa voor een bestuurstermijn van 3 jaar.

Annemarie is getrouwd en heeft 3 kinderen. Een dochter woont en werkt bij Sherpa. Een andere dochter is getrouwd, moeder en werkzaam in de ouderenzorg. De jongste, een zoon, is ZZPer (CMD) en werkt voor communication, multimedia, design. Annemarie is sinds 1 september 2020 met vroegpensioen.