Vrienden van Sherpa, doel en doneren

Vrienden van Sherpa, doel en doneren

De Stichting Vrienden van Sherpa zorgt ervoor dat jaarlijks een groot aantal wensen, behoeften of noodzakelijke uitgaven van cliënten van Sherpa kan worden gerealiseerd. Als een wens of (noodzakelijke) behoefte niet bekostigd kan worden door de cliënt zelf, of als er niet op een andere manier gefinancierd kan worden, kan er een beroep  gedaan worden op de Stichting Vrienden van Sherpa.

Wensen moeten gericht zijn op noden van een individuele cliënt of op een groep cliënten van Sherpa. De Stichting kan alleen financiële steun geven aan een wens die Sherpa niet uit bestaande gelden kan financieren of die een cliënt niet zelf kan betalen. Iedereen die cliënt is bij Sherpa kan een aanvraag doen of laten doen.

Donaties
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door geld dat de Stichting ontvangt uit donaties, erfenissen en legaten. Wilt u doneren? Dat kan door geld over te maken op het bankrekening van de Stichting:

NL33 INGB 0697 81490 04 t.n.v. Stichting Vrienden van Sherpa

U kunt ons natuurlijk ook mailen. Een notaris kan u informeren over hoe na te laten aan een Stichting als de onze. De Stichting heeft een ANBI-goedkeuring.

De Stichting Vrienden van Sherpa

De Stichting Vrienden van Sherpa is in juli 2003 ontstaan uit de voormalige vrienden- of steunstichtingen verbonden aan Eemeroord en Naarmate. Vrienden van Sherpa is een stichting voor alle cliënten van de Zorginstelling Sherpa. De Stichting heeft als doel om bewoners en cliënten te helpen vanuit haar fonds. Wanneer een cliënt graag iets noodzakelijks wil aanschaffen, maar waarvoor geen geld beschikbaar is uit de reguliere kanalen.

De Vriendenstichting vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen neemt het bestuurde aanvragen in behandeling. Het doel en de opdracht aan het bestuur staan in de statuten. Deze zijn hier in te zien.

Kort samengevat is het doel: het bieden van iets extra’s aan de cliënten van Sherpa. Dit extra’s is anders dan de zorg die Sherpa biedt en of kan bieden. De Vrienden van Sherpa bieden vanuit de fondsen die beschikbaar zijn hulp aan die cliënten van Sherpa die niet op andere wijze in hun bijzondere behoeftes kunnen voorzien. Het kenmerk van de aanvraag moet zijn dat de aanvrager zelf geen of zodanig weinig financiële draagkracht heeft dat het onmogelijk is om zelf aan zijn of haar wens te voldoen.

Bijdragen worden gegeven aan individuele cliënten of groepen cliënten van Sherpa die net dat extra’s een keertje kunnen gebruiken om het leven te verbeteren of te veraangenamen. Meestal worden cliënten door de Vrienden van Sherpa geholpen door iets voor ze te betalen. Voorbeelden zijn: een hulpmiddel, een cursus, een uitstapje e.d.

Een aanvraag indienen
Begeleiders van cliënten van Sherpa, of cliënten zelf kunnen online of schriftelijk hun aanvraag indienen bij het bestuur via een aanvraagformulier. Na ontvangst spreekt het bestuur de aanvraag en wordt met de begeleider contact opgenomen. Hier kunnen enkele weken overheen gaan.

Doneren?
Overweegt u een donatie, gift of legaat aan de Stichting? Dan kunt u geld overmaken op het bankrekeningnummer:

NL33 INGB 0697 8149 04 t.n.v. Stichting Vrienden van Sherpa

U kunt ons ook een email sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Uiteraard kan uw notaris u ook meer vertellen over het nalaten of schenken aan Goede Doelen en de fiscale voordelen daarvan.