De Stichting Vrienden van Sherpa

De Stichting Vrienden van Sherpa

De Stichting Vrienden van Sherpa is in juli 2003 ontstaan uit de voormalige vrienden- of steunstichtingen verbonden aan Eemeroord en Naarmate. Vrienden van Sherpa is een stichting voor alle cliënten van de Zorginstelling Sherpa. De Stichting heeft als doel om bewoners en cliënten te helpen vanuit haar fonds. Wanneer een cliënt graag iets noodzakelijks wil aanschaffen, maar waarvoor geen geld beschikbaar is uit de reguliere kanalen.

De Vriendenstichting vergadert regelmatig. Tijdens deze vergaderingen neemt het bestuurde aanvragen in behandeling. Het doel en de opdracht aan het bestuur staan in de statuten. Deze zijn hier in te zien.

Kort samengevat is het doel: het bieden van iets extra’s aan de cliënten van Sherpa. Dit extra’s is anders dan de zorg die Sherpa biedt en of kan bieden. De Vrienden van Sherpa bieden vanuit de fondsen die beschikbaar zijn hulp aan die cliënten van Sherpa die niet op andere wijze in hun bijzondere behoeftes kunnen voorzien. Het kenmerk van de aanvraag moet zijn dat de aanvrager zelf geen of zodanig weinig financiële draagkracht heeft dat het onmogelijk is om zelf aan zijn of haar wens te voldoen.

Bijdragen worden gegeven aan individuele cliënten of groepen cliënten van Sherpa die net dat extra’s een keertje kunnen gebruiken om het leven te verbeteren of te veraangenamen. Meestal worden cliënten door de Vrienden van Sherpa geholpen door iets voor ze te betalen. Voorbeelden zijn: een hulpmiddel, een cursus, een uitstapje e.d.

Een aanvraag indienen
Begeleiders van cliënten van Sherpa, of cliënten zelf kunnen online of schriftelijk hun aanvraag indienen bij het bestuur via een aanvraagformulier. Na ontvangst spreekt het bestuur de aanvraag en wordt met de begeleider contact opgenomen. Hier kunnen enkele weken overheen gaan.

Let op! Vanaf 2019 is er een wijziging in de aanvraag-procedure. Meer informatie op de pagina aanvraag.


Doneren?
Overweegt u een donatie, gift of legaat aan de Stichting? Dan kunt u hierover contact opnemen met Pauline Niels. Zij brengt u graag in contact met het bestuur. U kunt ons ook een email sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Uiteraard kan uw notaris u ook meer vertellen over het nalaten of schenken aan Goede Doelen en de fiscale voordelen daarvan.