Vrienden van Sherpa, doel en doneren

De Stichting Vrienden van Sherpa zorgt ervoor dat jaarlijks een groot aantal wensen, behoeften of noodzakelijke uitgaven van cliënten van Sherpa kan worden gerealiseerd. Als een wens of (noodzakelijke) behoefte niet bekostigd kan worden door de cliënt zelf, of als er niet op een andere manier gefinancierd kan worden, kan er een beroep  gedaan worden op de Stichting Vrienden van Sherpa.

Wensen moeten gericht zijn op noden van een individuele cliënt of op een groep cliënten van Sherpa. De Stichting kan alleen financiële steun geven aan een wens die Sherpa niet uit bestaande gelden kan financieren of die een cliënt niet zelf kan betalen. Iedereen die cliënt is bij Sherpa kan een aanvraag doen of laten doen.

Let op! Vanaf 2019 is er een wijziging in de aanvraag-procedure. Meer informatie op de pagina aanvraag.


Donaties
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door geld dat de Stichting ontvangt uit donaties, erfenissen en legaten. Wilt u doneren? U kunt contact opnemen met Pauline Niels. Zij brengt u graag in contact met het bestuur. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Een notaris kan u informeren over hoe na te laten aan een Stichting als de onze.
De Stichting heeft een ANBI-goedkeuring.